چند موش آزمایشگاهی رو به کاسه های آب انداختند و زمان گرفتند تا ببینند چند ساعت دوام میاورند.
حداكثر زمانی رو كه تونستند دوام بیاورند 17 دقیقه بود.
سری دوم موشها رو با توجه به اینكه حداكثر 17 دقیقه می تونند زنده بمونند به همون کاسه های آب انداختند.اما این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشون دادند.بعد از اینكه زمانی رو نفس تازه كردند دوباره اونها رو به کاسه های آب انداختند. حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26 ساعت !
پس از بررسی به این نتیجه رسیدند كه علت زنده بودن موش ها این بوده كه اونها امیدوار بودند تا دستی باز هم اونها رو نجات بده که تونستند این همه دوام بیارند