خوش آمدید سلام من سوگل هستم و خوشحال میشم انتقادات و پیشنهاداداتون و بهم بگین حتما نظر بدید تا سایت عالی،به کمک شما خوبان درست کرده باشم. http://sogoli74.mihanblog.com 2018-10-19T19:40:37+01:00 text/html 2013-04-14T19:30:01+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل منتخبی از عکس های بازیگران و همسرانشان http://sogoli74.mihanblog.com/post/74 <H2 style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)" lang=FA></SPAN>&nbsp;</H2> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><B><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1025 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://buy4u.ir/group/banner/loader.gif" width=18 height=19></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=FA></SPAN></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102); FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكیبا باشید</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102); FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102); FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Show Picture</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102); FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> را انتخاب کنید</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=FA></SPAN></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1026 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39866_bazigarhamsar514.jpg"></SPAN></A></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=FA>رضا داودنژاد و همسرش غزل بدیعی</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1027 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39865_bazigarhamsar713.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>مهدی پاکدل و همسرش بهنوش طبابایی</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1028 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39864_bazigarhamsar714.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>علیرضا اوسیوند و همسرش حمیرا ریاضی و فرزندشان<BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1029 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39863_bazigarhamsar79.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>رامبد جوان و همسرش</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1030 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39862_bazigarhamsar710.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>نسرین مقانلو و همسرش و فرزندان</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1031 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://buy4u.ir/91/banner/4.gif" width=700></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1032 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39861_bazigarhamsar711.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>شیرین بینا و همسرش</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1033 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39860_bazigarhamsar712.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>نیوشا ضیغمی و همسرش</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1034 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39859_bazigarhamsar78.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>فلورا سام و همسرش</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1035 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39858_bazigarhamsar77.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>نیما فلاح و همسرش سحر ولدبیگی</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1036 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39857_bazigarhamsar76.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>محممود پاک نیت و همسرش</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1037 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39856_bazigarhamsar75.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>کمند امیرسلیمانی و برادرش سپند امیرسلیمانی به اتفاق همسرانشان<BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1038 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39855_bazigarhamsar74.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>نگار عابدی و همسرش هدایت هاشمی</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1039 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39854_bazigarhamsar73.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>رامبد شکرآبی و همسرش حدیث فولادوند</SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA><BR><A href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1040 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39853_bazigarhamsar72.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>مهسا کرامتی و همسرش راما قویدل</SPAN></DIV></DIV> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765583> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765582 class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" id=yui_3_2_0_1_1345367854765581 lang=AR-SA><BR><A id=yui_3_2_0_1_1345367854765580 href="http://buy4u.ir/group/best.html" rel=nofollow target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" dir=ltr id=yui_3_2_0_1_1345367854765579 lang=EN-US><IMG id=yiv511784561_x0000_i1041 border=0 alt="به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید " src="http://salijoon.info/mail/910501/bz2/i39852_bazigarhamsar71.jpg"></SPAN></A></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv511784561MsoNormal align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)" lang=AR-SA>پژمان بازغی و همسرش</SPAN></DIV></DIV> text/html 2013-03-20T20:30:01+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل عیدتون مبارک.......1392 http://sogoli74.mihanblog.com/post/75 <P><FONT size=4><STRONG>دوستای گلم عیدتون مبارک.................سالی پر از خوبی را برایتان ارزومندم.</STRONG></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.postsmile.net/img/33/3355.gif"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.postsmile.net/img/33/3325.gif"></P> text/html 2013-03-05T10:30:23+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل ماشین های عجیب http://sogoli74.mihanblog.com/post/72 <DIV class=sb-padding> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765382 class="msg-body inner undoreset" role=main aria-label="Message body"> <DIV style="Z-INDEX: -5; POSITION: absolute"></DIV> <DIV id=yiv2110003334> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765381> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765380><FONT color=#cc3300 size=4 face=Tahoma></FONT> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765397 align=center><A id=yui_3_2_0_1_1345367854765396 href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG id=yui_3_2_0_1_1345367854765395 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/03.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/03.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/04.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/04.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/05.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/05.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/06.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/06.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/07.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/07.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/08.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/08.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/09.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/09.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/10.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/10.jpg"></A></DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/11.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/11.jpg"></A></DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/12.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/12.jpg"></A></DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/13.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/13.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/14.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/14.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/15.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/15.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/16.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/16.jpg"></A></DIV> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765394 align=center><A id=yui_3_2_0_1_1345367854765393 href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG id=yui_3_2_0_1_1345367854765392 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/17.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/17.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/18.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/18.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/19.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/19.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/20.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/20.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/21.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/21.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/22.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/22.jpg"></A></DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/23.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/23.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/24.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/24.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/25.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/25.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/26.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/26.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/27.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/27.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/28.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/28.jpg"></A></DIV> <DIV align=center><A href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/29.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/29.jpg"></A></DIV> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765379 align=center><A id=yui_3_2_0_1_1345367854765378 href="http://www.1hamkar.com/" rel=nofollow target=_blank><IMG id=yui_3_2_0_1_1345367854765377 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/30.jpg src="http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/89/30.jpg"></A></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV class=sb-padding></DIV></DIV> text/html 2013-02-27T20:30:01+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل الناز شاکردوست و ببینید!!!!!!!!!!! http://sogoli74.mihanblog.com/post/73 <DIV id=yui_3_2_0_12_134536785476519 class="msg-body inner undoreset" role=main aria-label="Message body"> <DIV style="Z-INDEX: -5; POSITION: absolute"></DIV> <DIV id=yiv1627968090> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765489> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765488> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765487 class=yiv1627968090gmail_quote> <DIV dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765486> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765485> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765484> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765483> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765482><FONT id=yui_3_2_0_1_1345367854765481 color=black size=3 face="Comic Sans MS, sans-serif"><FONT id=yui_3_2_0_1_1345367854765480 color=black size=3 face="Comic Sans MS, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765479><IMG id=yui_3_2_0_1_1345367854765478 alt="Inline image 1" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f12144%5fAGdn%2bFcAAOxtUCMu5gi9kSErfGU&amp;pid=2.2&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=500 height=390></SPAN></FONT></FONT></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-02-04T20:30:01+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل تست جالب – احساسی هستید یا منطقی http://sogoli74.mihanblog.com/post/69 <P><IMG id=ncode_imageresizer_container_1 class=aligncenter title="تست روانشناسی/جز کدام گروه هستید؟؟ احساسی یا منطقی؟ www.Shadfa.com" alt="تست روانشناسی/جز کدام گروه هستید؟؟ احساسی یا منطقی؟" src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2012/02/imgf1328771971_31022.jpg" width=450 height=115></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">یک آزمایش ساده می توانید تشخیص دهید که احساسی هستید یا منطقی؟ این آزمایش ساده به اینگونه است که مطابق تصویر (۱) دستانتان را در حالیکه انگشتان از هم فاصله دارند بلافاصله و بدون هیچ فکری مانند تصاویر (۲) و (۳) در هم گره کنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">اگر انگشت شست چپ مانند تصویر (۲) روی انگشت شست راست قرار گرفت شما فرد احساسی هستید و اگر بر عکس انگشت شست راست شما مانند تصویر (۳)روی انگشت شست دست چپ قرار گرفت شما فردی منطقی هستید. اگر کمی دقت کنید در خواهید یافت که شما تنها یک حالت انگشتان را می توانید براحتی داشته باشید و اگر بخواهید حالت عکس آنرا با انگشتان اجرا کنید قدری مشکل خواهد بود و حالتی که براحتی بر شما مقدور می باشد گویا نوع شخصیت شماست…..</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">خب… حالا که فهمیدی جزو کدوم دسته ای میتونی در ادامه خصوصیات هر دسته رو بخونی.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">الف) افراد احساسی ب) افراد منطقی</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">افراد احساسی افرادی هستند که بر پایه احساسات و عواطف خود ، تصمیمات مختلف زندگی شان را می گیرند.اما افراد منطقی افرادی هستند که براساس عقل و منطق و استدلال خود تصمیم گیری می کنند. افراد احساسی نیمکره راست مغزشان فعال تر است در صورتی که افراد منطقی نیم کره چپ مغزشان فعال تر است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">افراد احساسی دارای خصوصیاتی همچون خلاقیت، احساسی بودن، کلی نگر بودن، بلند پروازی و رؤیایی بودن و دل رحم بودن و … می باشند و نیز افراد منطقی خصوصیاتی همچون: نظم، منطقی بودن، پرداختن به جزئیات، واقع گرا بودن، تحلیل و استنتاج را دارا می باشند. افراد منطقی یا احساسی هر کدام به نوبه خود عالی هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد در واقع این دو گروه مکمل یکدیگر در روابط اجتماعی سالم هستند.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</P> <DIV class=clear></DIV> <DIV class=post-hr></DIV> <DIV id=info>&nbsp;</DIV> text/html 2013-01-05T20:30:02+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل عکس های کوتاترین دختر جهان http://sogoli74.mihanblog.com/post/68 <A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/0262.jpg" width=444 height=313></A> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><BR><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/0462.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/0552.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/0742.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/0862.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/0932.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/1192.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/1272.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/1462.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/1542.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/1742.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.smskade.ir/"><IMG title="عكس های كوتاترین دختر جهان www.Shadfa.com" border=0 alt="عكس های كوتاترین دختر جهان " src="http://www.shadfa.com/wp-content/uploads/2011/12/1852.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P>منبع:http://www.shadfa.com/<BR> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> text/html 2012-12-18T20:24:20+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل نوزاد در چه سنی هویت خود را می‌شناسد؟ http://sogoli74.mihanblog.com/post/67 پاسخ به این سئوال مشکل است. آنچه که درباره اش مطمئن هستیم، این است که کودک حدود دو سالگی، میان جسمش و انعکاس آن در آئینه ارتباط برقرار می‌کند. اما تا رسیدن به این مرحله، پیشرفتش تدریجی است. <P>حدود چهار ماهگی، نوزاد از مشاهدۀ تصویر خودش در آئینه لذت می‌برد و در مقابل آن سر و دست خود را تکان می‌دهد. اما اگر در مقابل کودک دیگری هم قرار بگیرد، همین کارها را می‌کند. در عوض، اگر مادرش مقابلش باشد، او را به خوبی خواهد شناخت. ضمناً، این یک مرحلۀ در حال گذر است.</P> <P>حدود هفت یا هشت ماهگی، توجهش به آیینه ها بیشتر می‌شود. و در این سن، او دیگر بدن خود را به واسطۀ دست ها یا دهانش جستجو می‌کند و بین چهرۀ افراد خانواده اش و دیگران تمایز قائل می‌شود. این همه چیز نیست، او شروع می‌کند به حرف زدن از طریق واکنش ها و اشاره های صورتش. همچنین او کم کم می‌تواند نسبت به شخص خودش آگاهی به دست آورد.</P> <P>حدود ۱۲ تا ۱۸ ماهگی، از اینکه می‌فهمد حرکات قابل مشاهده در آئینه متعلق به او هستند، متعجب می‌شود. بعد از ۱۸ ماهگی، درمی‌یابد که تصویر درون آئینه کسی جز خودش نیست. این پدیده می‌تواند آرامش او را مختل کند، ممکن است با برگرداندن نگاهش، از مواجه شدن با آئینه خودداری کند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">برخی والدین می‌گویند که کودک شان پیش از دو سالگی خودش را می‌شناسد. اما چگونه می‌توان از این موضوع مطمئن شد؟ متخصصان برای این کار از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کنند:<BR>زمانی که نوزاد خود را در آئینه نگاه می‌کند، بدون اینکه صدایی تولید کنید، بروید پشت او. اگر زمانی که شما را دید، به سمت تان چرخید، به این معناست که مرحلۀ آئینه را پشت سر گذاشته است. او فهمیده است که تصویر شما در آئینه انعکاس شماست، وگرنه به نگاه کردن به سمت مقابلش ادامه می‌داد؛</P> <P>بدون اینکه حس کند لکۀ کوچکی رنگ روی پیشانی اش بگذارید، سپس او را مقابل یک آئینه قرار دهید. اگر برای لمس کردن لکه به سمت آئینه بیاید، به این معناست که او هنوز تشخیص نداده که تصویرش، انعکاس او در آئینه است. در عوض، اگر او لکه را لمس کرد، او فهمیده آنچه که می‌بیند، انعکاسش در آئینه است.<BR>در گذاشتن یک آئینه در اتاق کودک شک نکنید.</P> <P>مطمئناً این آئینه مرکز توجهش خواهد شد. بهتر است آئینه ای را که انتخاب می‌کنید، نشکن باشد، اگر این آئینه بزرگ هم باشد کودک می‌تواند خودش را به طور کامل ببیند (بهتر است آئینه را در سطح زمین نصب کنید).</P> text/html 2012-12-17T10:26:29+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل چند انیمیشن زیبا و خلاقانه http://sogoli74.mihanblog.com/post/71 <DIV id=yui_3_2_0_8_134536785476523 class="msg-body inner undoreset" role=main aria-label="Message body"> <DIV style="Z-INDEX: -5; POSITION: absolute"></DIV> <DIV id=yiv1471775536> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765296> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765295><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA></SPAN> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765294> <DIV dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765293 align=right> <TABLE dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765292 class=yiv1471775536MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY id=yui_3_2_0_1_1345367854765291> <TR id=yui_3_2_0_1_1345367854765290> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-TOP: 0cm" id=yui_3_2_0_1_1345367854765289 vAlign=top> <DIV style="MARGIN-LEFT: 3.75pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765288> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765287> <DIV dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765286 align=right> <TABLE dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765285 class=yiv1471775536MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY id=yui_3_2_0_1_1345367854765284> <TR id=yui_3_2_0_1_1345367854765283> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-TOP: 0cm" id=yui_3_2_0_1_1345367854765282 vAlign=top> <DIV style="MARGIN-LEFT: 3.75pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765281> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765280> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765279> <DIV dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765278 align=right> <TABLE dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765277 class=yiv1471775536MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY id=yui_3_2_0_1_1345367854765276> <TR id=yui_3_2_0_1_1345367854765275> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-TOP: 0cm" id=yui_3_2_0_1_1345367854765274 vAlign=top> <DIV style="MARGIN-LEFT: 3.75pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765273> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765272> <DIV id=yui_3_2_0_1_1345367854765271> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl id=yui_3_2_0_1_1345367854765270 class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt" id=yui_3_2_0_1_1345367854765269 lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 24pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14.5pt" lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=FA></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1026 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.2&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=80 height=250> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1027 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.2&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=80 height=250> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1028 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.2&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=80 height=250> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1029 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.2&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=80 height=250></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1030 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.3&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=200 height=220> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1031 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.3&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=200 height=220></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1032 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.4&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=280 height=210> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1033 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.4&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=280 height=210></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1034 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.5&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=166 height=320></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1035 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.6&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=100 height=240> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1036 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.6&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=100 height=240> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1037 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.6&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=100 height=240> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1038 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.6&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=100 height=240></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1039 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.7&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=86 height=250> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1040 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.7&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=86 height=250> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1041 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.7&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=86 height=250> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1042 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.7&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=86 height=250></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1043 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.8&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=200 height=259> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1044 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.8&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=200 height=259></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1045 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.8&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=200 height=259> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1046 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.8&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=200 height=259> <IMG id=yiv1471775536_x0000_i1047 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.8&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=200 height=259></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><IMG id=yiv1471775536_x0000_i1048 src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f22%5f1326%5fAB9n%2bFcAAXpuUCyE7QDkrH%2fMFbk&amp;pid=2.9&amp;fid=1.&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=400 height=225></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal><SPAN lang=FA></SPAN></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=yiv1471775536MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr><BR></SPAN></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-11-04T20:30:01+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل طرز تهیه لواشک را به طور کامل http://sogoli74.mihanblog.com/post/66 <P>لواشک را از میوه های مختلف می توانید درست کنید و همینطور هم می توانید چند میوه را با هم مخلوط کرده و درست کنید. به این ترتیب که میوه را بعد از اینکه شستید می گذارید درون قابلمه ایی می جوشانید به نوع میوه ایی که استفاده می کنید مقدار اضافه کردن نمک فرق می کند. مثلاً لواشک آلو با لواشک انار مقدار نمکش فرق می کند ولی در هر صورت به ذائقه خودتان ارتباط دارد که چقدر نمک اضافه کنید. میوه ها را کاملاً پخته و می گذارید که له شوند بعد از درون صافی که کمی سوراخهایش درشت باشد رد می کنید زیرا باید گوشت میوه که له شده است از صافی رد شود. البته در مورد میوه هایی مثل انار که دانه های ریزتری دارد باید صافی طوری باشد که دانه ها از آن رد نشود. بعد درون ظر مورد نظر سیلفون پهن می کنید و از مایع لواشک به قطر 5/1 سانتی متر درون ظرف روی سیلیفون می ریزید ظرف را کمی تکان تکان می دهید که مایع درون ظرف کاملاً یکسان پخش شود. بعد سیلیفون دیگری را روی آن کشیده و می گذارید در آفتاب تا کاملاً خشک شود.</P> <P><BR>منبع : www.rahpouyan.com </P> text/html 2012-10-30T19:38:19+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل سوژه http://sogoli74.mihanblog.com/post/106 <DIV style="POSITION: relative; OVERFLOW-X: auto; OVERFLOW-Y: hidden; MARGIN: 25px 24px 22px 29px; BOTTOM: 0px; WORD-WRAP: break-word" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1605 class="msg-body inner undoreset" role=main align=left aria-label="Message body"> <DIV id=yiv682457461> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1604> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma, 'new york', times, serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1603> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1602> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1601> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1600> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1599> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1598> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1597> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1596> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1595> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1594> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1593> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1592><FONT id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1591 color=#800000>باکمال افتخار اعلام میکنیم که این تصاویر</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#800000>کاملا ملی میباشد وهیچ کشوری حق کپی برداری</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#800000>ندارد</FONT></DIV><SPAN lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/17/62926_265.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1616> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1614> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/2/20/80249_207.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/2/20/80244_192.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/2/20/80237_820.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/2/20/80236_414.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/2/20/80234_550.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/2/20/80231_347.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/2/20/80226_242.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/27/74946_152.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/27/74945_639.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/27/74955_485.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/27/74958_545.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/16/72841_444.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/16/72855_435.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/1/16/72863_599.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/24/70551_359.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/24/70553_849.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/24/70555_564.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/24/70557_369.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/24/70566_485.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/20/69288_925.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/20/69289_247.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/20/69292_888.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/20/69298_844.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/13/67821_699.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/13/67830_443.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/13/67835_331.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/13/67836_793.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66559_590.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66561_877.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66566_224.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66567_591.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66569_946.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66571_112.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66573_318.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/7/66580_274.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/1/65403_590.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/24/64062_456.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/24/64081_912.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/17/62929_799.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/17/62940_883.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/17/62942_233.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/12/62091_392.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/12/62084_168.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/12/62076_870.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/12/62074_739.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/8/1/41021_936.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/7/28/40071_943.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/7/28/40076_548.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/7/28/40060_895.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/5/11/21980_906.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/5/11/21982_648.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/5/11/21990_584.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/5/17/23260_625.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/5/17/23270_878.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=ltr><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/5/16/23083_804.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 36pt" lang=AR-SA>........و.......</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></FONT></DIV></DIV> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1612> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1610><SPAN dir=ltr id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1608><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1606 border=0 src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/5/16/23079_397.jpg"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT color=#888888><SPAN><FONT color=#888888><SPAN lang=AR-SA></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></DIV><SPAN></SPAN></DIV><SPAN><FONT color=#888888><SPAN><FONT color=#888888> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN lang=AR-SA></SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV></DIV></FONT></SPAN></FONT></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV><SPAN><FONT color=#888888><SPAN><FONT color=#888888><BR><BR></FONT></SPAN></FONT></SPAN></DIV><SPAN></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV><SPAN><FONT color=#888888><SPAN><FONT color=#888888><BR></FONT></SPAN></FONT></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-10-30T19:36:52+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل استفاده درست از سر نوزاد http://sogoli74.mihanblog.com/post/105 <BR class=Apple-interchange-newline> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: 16px/19px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1455 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.22em; WIDTH: 217px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1453> <TR style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1451> <TD style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-cell; FONT-FAMILY: inherit; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-stretch: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1449 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; LINE-HEIGHT: 1.22em; MARGIN: 0px 0px 0px 4px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1447> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em" id=yiv733095252> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1445 class=yiv733095252gmail_quote> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1443> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1441> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1439> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1437> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1435> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1433> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1431> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1429> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1427> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1425> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1423> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1421> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.22em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1419 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.22em; WIDTH: 211px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1417> <TR style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1415> <TD style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-stretch: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1413 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; LINE-HEIGHT: 1.22em; MARGIN: 0px 0px 0px 4px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1411> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1409> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1407> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1405> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1403> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1401> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1399> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'bookman old style', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1397> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'bookman old style', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1395> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1393> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1391> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1389> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1387> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1385> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; LINE-HEIGHT: 1.22em; MARGIN: 0px 0px 0px 4px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1383> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1381> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1379> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.22em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1377 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.22em; WIDTH: 199px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1375> <TR style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1373> <TD style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-stretch: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1371 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; LINE-HEIGHT: 1.22em; MARGIN: 0px 0px 0px 4px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1369> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1367> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1365> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1363> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.22em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1361 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.22em; WIDTH: 193px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1359> <TR style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1357> <TD style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-stretch: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1355 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; LINE-HEIGHT: 1.22em; MARGIN: 0px 0px 0px 4px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1353> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1351> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1349> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1347> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1345> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.22em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1343 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.22em; WIDTH: 187px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1341> <TR style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1339> <TD style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1337 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; LINE-HEIGHT: 1.22em; MARGIN: 0px 0px 0px 4px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1335> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: tahoma, times, serif; FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1333> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: tahoma, times, serif; FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1331> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1329> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: tahoma, times, serif; FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1327> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: tahoma, times, serif; FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1325> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1323> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1321> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1319> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1317> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1315> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1313> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1311> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1309> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1307> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1305> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1303> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1301> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1299> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1297> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1295> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1293> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1291> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1289> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1287> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1285> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1283> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1281> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1279> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1277> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1275> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1273> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1271> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1269> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.22em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1267 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.22em; WIDTH: 181px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1265> <TR style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1263> <TD style="LINE-HEIGHT: 1.22em; DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1261 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; LINE-HEIGHT: 1.22em; MARGIN: 0px 0px 0px 4px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1259> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1257> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1255><IMG style="LINE-HEIGHT: 1.22em; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 12pt; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1253 alt="Inline image 1" src="http://jazabnews.com/Picture/20120520155255_50.gif"></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE><VAR style="LINE-HEIGHT: 1.22em"></VAR></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE><VAR style="LINE-HEIGHT: 1.22em"></VAR></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: 1px"><VAR style="LINE-HEIGHT: 1.22em"></VAR>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-10-30T19:36:01+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل امید نیمی از زندگیست http://sogoli74.mihanblog.com/post/104 <DIV style="POSITION: relative; BOTTOM: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_965 class="tripane message content showqr"> <DIV style="OVERFLOW-X: auto; OVERFLOW-Y: hidden; MARGIN: 25px 24px 22px 29px; WORD-WRAP: break-word" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1204 class="msg-body inner undoreset" role=main aria-label="Message body"> <DIV id=yiv420315018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1202> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1200> <DIV style="FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1198> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1196> <DIV id=yiv420315018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1194> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1192> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1190> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1188> <DIV id=yiv420315018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1186> <BLOCKQUOTE style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 1em; LETTER-SPACING: normal; DISPLAY: block; FONT: 16px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1184 type="cite"> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1182> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1180> <DIV style="FONT-FAMILY: verdana, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1178> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1176> <DIV id=yiv420315018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1174> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1172> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1170> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1168> <DIV id=yiv420315018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1166> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1164> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1162> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1160> <DIV id=yiv420315018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1158> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1156> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1154> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1152> <DIV id=yiv420315018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1150 class=yiv420315018gmail_quote> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1148> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1146> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1144> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1142> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1140> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1138> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1136> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1134> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1132> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1130> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1128> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1126> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1124> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1122> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1120> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1118> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1116 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 894px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1114> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1112> <TD style="DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-stretch: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1110 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; MARGIN: 1em 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1108> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1106> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1104> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1102> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1100> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1098> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1096> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1094> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1092> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1090> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1088> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1086> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1084> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1082> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1080> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1078> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1076> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1074> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1072> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1070> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1068> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1066> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1064> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1062> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1060> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1058> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1056> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1054> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1052> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1050><BR class=Apple-interchange-newline> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1048 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 866px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1046> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1044> <TD style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-RIGHT: 0in; DISPLAY: table-cell; PADDING-TOP: 0in; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1042 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: 1.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; MARGIN: 5pt 1em 5pt 3.75pt; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-RIGHT: 0in; DISPLAY: block; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1040> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1038> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1036> <BLOCKQUOTE style="MARGIN: 5pt 1em; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1034> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1032> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1030> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1028> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1026> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1024> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1022> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1020> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1018> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1016> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1014> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>چند موش آزمایشگاهی رو به کاسه های آب انداختند و زمان گرفتند تا ببینند چند ساعت دوام میاورند.<BR>حداكثر زمانی رو كه تونستند دوام بیاورند 17 دقیقه بود.<BR>سری دوم موشها رو با توجه به اینكه حداكثر 17 دقیقه می تونند زنده بمونند به همون کاسه های آب انداختند.اما این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشون دادند.بعد از اینكه زمانی رو نفس تازه كردند دوباره اونها رو به کاسه های آب انداختند. حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_1012><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>26 ساعت !</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>پس از بررسی به این نتیجه رسیدند كه علت زنده بودن موش ها این بوده كه اونها امیدوار بودند تا دستی باز هم اونها رو نجات بده که تونستند این همه دوام بیارند</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA><BR></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN-BOTTOM: 12pt; background-origin: initial; background-clip: initial"><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV><BR></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-10-30T19:34:05+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل آقا رفته بوده شیروانی رو که پوسیده بوده تعمیر کنه که با یک سورپرایز مواجه میشه! http://sogoli74.mihanblog.com/post/103 <BLOCKQUOTE style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 1em; LETTER-SPACING: normal; DISPLAY: block; FONT: 16px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_936 type="cite"> <BLOCKQUOTE style="MARGIN: 1em; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_934 type="cite"> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_932> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_930> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_928> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_926> <DIV id=yiv744844651> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_924 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 733px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_922> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_920> <TD style="DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_918 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; MARGIN: 1em 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_916> <DIV id=yiv744844651> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_914> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_912> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_910> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_908> <DIV id=yiv744844651> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_906> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'lucida console', sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_904> <DIV style="FONT-FAMILY: 'lucida console', sans-serif; FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_902> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_900> <DIV id=yiv744844651> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_898> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_896> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_894> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_892> <DIV id=yiv744844651> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_890> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_888> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_886> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_884> <DIV id=yiv744844651> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_882 class=yiv744844651gmail_quote> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_880> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_878> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_876> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_874> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_872> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_870> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_868> <DIV dir=ltr id=yui_3_7_2_1_1351625332719_866> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_864> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_862> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_860> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_858> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_856> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_854> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_852> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_850> <DIV style="FONT-FAMILY: tahoma, 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_848> <DIV style="FONT-FAMILY: tahoma, 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_846> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_844> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_842> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_840 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 705px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_838> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_836> <TD style="DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_834 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; MARGIN: 1em 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_832> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_830> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_828> <DIV style="FONT-FAMILY: tahoma, 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_826> <DIV style="FONT-FAMILY: tahoma, 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_824> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_822> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_820> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_818> <DIV style="FONT-FAMILY: 'bookman old style', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_816> <DIV style="FONT-FAMILY: 'bookman old style', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_814> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_812> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_810> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_808> <DIV style="FONT-FAMILY: garamond, 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_806> <DIV style="FONT-FAMILY: garamond, 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_804> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_802> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_800> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_798> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_796> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_794> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_792> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_790> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_788 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 677px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_786> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_784> <TD style="DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_782 vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; MARGIN: 1em 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_780><BR><BR> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_778> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_776> <DIV dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_774> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_772> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_770> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(31,73,125); FONT-SIZE: 11pt"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_768> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_766> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_764> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><SPAN></SPAN><SPAN><SPAN></SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><SPAN></SPAN><SPAN><SPAN></SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><SPAN></SPAN><SPAN><SPAN></SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><SPAN style="COLOR: blue"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" alt="Surprise>From Under the Roof Plates" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f3565%5fAGZn%2bFcAACylUImk9Aul32egeXA&amp;pid=2.2&amp;fid=Inbox&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=641 height=480></SPAN><SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><A style="OUTLINE-COLOR: ; OUTLINE-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(35,71,134); TEXT-DECORATION: underline" name=13a3513898ab9b8b_13a34615aa46fa56_13a344056a92f80c_139fd580c865616b_13999f69cb3c6848_pic2 rel=nofollow><SPAN></SPAN><SPAN><SPAN><SPAN></SPAN>2</SPAN></SPAN></A><SPAN style="COLOR: blue"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" alt="Surprise>From Under the Roof Plates" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f3565%5fAGZn%2bFcAACylUImk9Aul32egeXA&amp;pid=2.3&amp;fid=Inbox&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=641 height=480></SPAN><SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><A style="OUTLINE-COLOR: ; OUTLINE-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(35,71,134); TEXT-DECORATION: underline" name=13a3513898ab9b8b_13a34615aa46fa56_13a344056a92f80c_139fd580c865616b_13999f69cb3c6848_pic3 rel=nofollow><SPAN><SPAN>3</SPAN></SPAN></A><SPAN style="COLOR: blue"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" alt="Surprise>From Under the Roof Plates" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f3565%5fAGZn%2bFcAACylUImk9Aul32egeXA&amp;pid=2.4&amp;fid=Inbox&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=641 height=480></SPAN><SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><A style="OUTLINE-COLOR: ; OUTLINE-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(35,71,134); TEXT-DECORATION: underline" name=13a3513898ab9b8b_13a34615aa46fa56_13a344056a92f80c_139fd580c865616b_13999f69cb3c6848_pic4 rel=nofollow><SPAN><SPAN>4</SPAN></SPAN></A><SPAN style="COLOR: blue"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" alt="Surprise>From Under the Roof Plates" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f3565%5fAGZn%2bFcAACylUImk9Aul32egeXA&amp;pid=2.5&amp;fid=Inbox&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=641 height=480></SPAN><SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><A style="OUTLINE-COLOR: ; OUTLINE-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(35,71,134); TEXT-DECORATION: underline" name=13a3513898ab9b8b_13a34615aa46fa56_13a344056a92f80c_139fd580c865616b_13999f69cb3c6848_pic5 rel=nofollow><SPAN><SPAN>5</SPAN></SPAN></A><SPAN style="COLOR: blue"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" alt="Surprise>From Under the Roof Plates" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f3565%5fAGZn%2bFcAACylUImk9Aul32egeXA&amp;pid=2.6&amp;fid=Inbox&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=641 height=480></SPAN><SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><A style="OUTLINE-COLOR: ; OUTLINE-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(35,71,134); TEXT-DECORATION: underline" name=13a3513898ab9b8b_13a34615aa46fa56_13a344056a92f80c_139fd580c865616b_13999f69cb3c6848_pic6 rel=nofollow><SPAN><SPAN>6</SPAN></SPAN></A><SPAN style="COLOR: blue"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" alt="Surprise>From Under the Roof Plates" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f3565%5fAGZn%2bFcAACylUImk9Aul32egeXA&amp;pid=2.7&amp;fid=Inbox&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=641 height=480></SPAN><SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: white; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 5pt; MARGIN-LEFT: 3.75pt; MARGIN-RIGHT: 0.5in; background-origin: initial; background-clip: initial" align=center><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_762 align=center><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(31,73,125); FONT-SIZE: 11pt"><SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> text/html 2012-10-30T19:30:53+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل 'گریم معجزه میکند!!! http://sogoli74.mihanblog.com/post/102 <P><BR style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: 16px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: 16px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</P> <DIV style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: 16px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_515> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_513> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_511> <DIV><SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_509> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_507> <DIV dir=ltr> <DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><BR><BR><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330528ru.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330529gi.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330530ko.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330531xs.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330536hn.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330532jw.jpg"><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330538yn.jpg"></SPAN></DIV></DIV> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_505> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_503> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_501> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_499> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_497> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_495> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_493> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_491> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_489> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_487> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_485> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_483> <DIV style="FONT-FAMILY: 'times new roman', 'new york', times, serif; FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_481> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_479> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_477> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_475> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_473> <DIV dir=ltr id=yui_3_7_2_1_1351625332719_471> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_469> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_467> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_465> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_463> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_461> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_459> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_457> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_455> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_453> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_451> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 24pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_449> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_447> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_445> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_443> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_441> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_439> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_437> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_435> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_433> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_431> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_429> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_427> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_425> <DIV style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_423> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_421> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_419> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_417> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_415> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_413> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_411> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_409> <DIV style="FONT-FAMILY: tahoma, times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_407> <DIV style="FONT-FAMILY: tahoma, times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_405> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_403> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_401> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_399> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_397> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 18pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_395> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_393> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_391> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_389> <DIV style="FONT-FAMILY: times, serif; FONT-SIZE: 12pt" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_387> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_385> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_383> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_381> <BLOCKQUOTE style="MARGIN: 1em; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_379> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_377 align=center><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330581gw.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330583tp.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330584sa.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330585jj.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330586wd.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330587ck.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330589zb.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330590sj.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_588 src="http://up.picr.de/11330591zu.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330595dx.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330596yq.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" src="http://up.picr.de/11330597wk.jpg"><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_375 src="http://up.picr.de/11330598rm.jpg"></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT size=6><FONT color=#ff0000><B></B></FONT></FONT>&nbsp;</DIV></BLOCKQUOTE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <P><BR class=Apple-interchange-newline>&nbsp;</P> text/html 2012-10-30T19:29:53+01:00 sogoli74.mihanblog.com سوگل مورچه ها از نمای نزدیک این شکلی هستن ! (عکس) http://sogoli74.mihanblog.com/post/101 <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_297> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; MARGIN: 1em 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; DISPLAY: block" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_295> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_293> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_291> <DIV id=yui_3_7_2_1_1351625332719_289> <DIV dir=rtl><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" lang=FA>مورچه ها از نمای نزدیک این شکلی هستن ! (عکس)</SPAN></B></DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial" dir=rtl id=yui_3_7_2_1_1351625332719_287><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt" dir=ltr id=yui_3_7_2_1_1351625332719_285><IMG style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; border-image: initial" id=yui_3_7_2_1_1351625332719_283 alt="مورچه ها از نمای نزدیک این شکلی هستن ! (عکس)" src="http://xe.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f12999%5fAB9n%2bFcAAC0aUImaNgjVBCvCgIo&amp;pid=2.2&amp;fid=Inbox&amp;inline=1&amp;appid=YahooMailNeo" width=640 height=472></SPAN></DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>قیس سلیح عکاس عراقی که در عکاسی از نماهای نزدیک از جانوران تبحر دارد این عکس را منتشر کرده اند.</SPAN></DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>همیشه مورچه ها را از بالا به پائین نگاه می کنیم،<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><BR><BR><BR></SPAN><FONT size=6 face=Arial>حالا جرات داری بیازار موری که دانه کش است</FONT></DIV> <DIV dir=rtl><SPAN lang=FA></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV id=yiv527370591> <DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV id=yiv527370591> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 556px"> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit"> <TD style="DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; MARGIN: 1em 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; DISPLAY: block"> <DIV id=yiv527370591> <DIV class=yiv527370591gmail_quote> <DIV dir=rtl> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 24pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 24pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 528px"> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit"> <TD style="DISPLAY: table-cell; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" vAlign=top> <BLOCKQUOTE style="BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; MARGIN: 1em 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; DISPLAY: block"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 14pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 14pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 13px"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 24pt"> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 18pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 14pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 14pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV> <DIV dir=rtl> <DIV> <DIV dir=rtl> <DIV> <DIV dir=rtl> <DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <DIV dir=ltr> <DIV> <DIV dir=rtl> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 5px 1em 1em 5px; PADDING-LEFT: 5px; LETTER-SPACING: normal; DISPLAY: block; FONT: 16px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV style="FONT-SIZE: 12pt"> <DIV> <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: table; BORDER-COLLAPSE: separate; PADDING-TOP: 0px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="WIDTH: 0px"> <TR style="DISPLAY: table-row; VERTICAL-ALIGN: inherit"></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: 16px 'times new roman', 'new york', times, serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR class=Apple-interchange-newline></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TR></TBODY></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></TR></TBODY></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>